Kringen

'Groei is het enige bewijs van het leven’ – John Henry Newman

God gaf ons christenen een opdracht en de wereld een gemeente! Als discipelen van Jezus mogen we God vertegenwoordigen op aarde. Maar dit is geen individualistische aangelegenheid, waarbij we zelf besluiten of we groeien in ons geloof en hoe we willen groeien in ons geloof. Hebreeën 10:24-25 laat de volgende zaken duidelijk zien: we moeten op elkaar letten, elkaar aansporen in liefde voor God en mensen en niet wegblijven uit gemeentesamenkomsten (zondag en huiskring). In onze gemeente verwachten we dat alle leden willen groeien als radicale volgelingen van Jezus Christus!

Naast ‘praten’ met God (gebed) – 1 Thessalonicenzen 5:17-18 is het belangrijk om de bijbel te bestuderen om te kunnen groeien. Waar kan dat beter dan gezamenlijk in een huiskring.

In onze gemeente zijn een aantal huiskringen gericht op een speciale (leeftijds)doelgroep en een aantal wat meer ‘geografisch’ georiënteerde huiskringen. In een huiskring bouw je elkaar op, kijk je om naar elkaar en bestudeer je gezamenlijk de bijbel. Een kring is de gemeente in het klein, een gezin waar we thuis zijn en een plaats waar je met je talenten en mogelijkheden elkaar kunt opbouwen maar ook je talenten kunt ontwikkelen. Op die manier kun je gezamenlijk groeien in discipelschap.

Een kring komt éénmaal per 14 dagen bijeen. Welke avond verschilt per kring en wordt in onderling overleg besloten. Soms besluit een kring om zelfs wekelijks bij elkaar te komen. De praktijk laat zien dat deze kringen een sterke onderlinge band hebben waar de zorg voor elkaar belangrijk is. Je ziet de ander en je wordt gezien, erg belangrijk in de kerk! In de kring zorgen we voor elkaars ziel. Dat zorgen wordt ook wel pastoraat genoemd. Dit is niet iets wat alleen maar gedaan wordt door een specifiek team, de oudsten en de voorganger, maar pastoraat is de basishouding in onze kringen. We laten zien: “wat fijn dat je er bent, ik en er voor jou, ben jij er voor mij?”.

Kringen kunnen zelf kiezen welk onderwerp zij willen behandelen in de kring.

Voor aanmelding of informatie over onze kringen kan contact opgenomen worden met Bas van Dijke. Hij is te bereiken via kringen@camawoerden.nl