Pastoraat

Wij leven tegenwoordig in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil. Ons doel is een veilige kerk zijn waar iedereen zich gehoord, gezien en geliefd voelt door de samenbindende liefde van Jezus.

Pastoraat bestaat binnen de Cama Parousia Woerden uit het begeleiden van mensen met hun geloofs- en levensvragen, en samen God betrekken in hun specifieke situatie. Je kunt hierbij denken aan eenzaamheid, depressie, rouw, vragen rondom kinderen, psychische problemen, verslaving, huwelijksproblemen, echtscheiding, seksueel misbruik, huiselijk geweld en identiteitsproblemen.

We geloven dat herstel niet alleen door een enkel persoonlijk gesprek, gebed of verdergaande begeleiding komt. Herstel komt ook door deel te worden van de gemeente die wij zien als gezin van God, en hierin handvaten te ontvangen om richting te krijgen in je situatie. Hierbij kun je denken aan de zondagsdiensten, de gebedsavonden, de extra onderwijsavonden en de huiskringen die kunnen helpen in het proces naar herstel. Tevens hebben we verschillende contacten met professionele hulpverleners voor een eventuele doorverwijzing.

Het Pastoraal Team van de Cama Parousia Woerden bestaat momenteel uit 14 personen en is ervan overtuigd dat wij uit eigen kracht niet in staat zijn complexe problemen op te lossen. Het is de Heilige Geest die daarvoor Zijn gaven geeft.

Wanneer wij ons toewijden aan het toepassen van Bijbelse principes zal de Heilige Geest Zijn kracht schenken om te bevrijden, te genezen en te vernieuwen, zelfs al is er menselijkerwijs geen hoop meer.

Naast het verlenen van pastorale begeleiding heeft het pastoraal team ook onder de hoede:

De wekelijkse bidstond
Omdat we geloven dat gebed de sleutel tot Gods hart is en Jezus ons oproept om samen, eensgezind te bidden en te danken (Matt 18: 19, 20) organiseren we wekelijks op maandagavonden van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur deze bidstond in de hooiberg bij Boer Bert aan de 's Gravensloot 14, Kamerik [Woerden]

De gebedsavonden worden ingeleid door leden van het pastorale team en als leidraad worden de gebedsbriefjes die tijdens de zondagse dienst in de gebedsdoos worden gedaan opgenomen in het gebed. Iedere bezoeker van de gemeente is van harte welkom om mee te doen 

Het nazorg team
Voor degene die dat wil is er tijdens en na de dienst de mogelijkheid voor nazorg. In een gesprek met mensen van het nazorg team (herkenbaar aan de ‘bidden helpt’ badges) kan vreugde of verdriet persoonlijk worden gedeeld en bij God worden gebracht.

SOS-gebedslijn
De SOS-gebedslijn (tel: 06-51646133) is er 24/7 voor acute nood. Via deze lijn wordt een groep mensen ingeschakeld die op dat moment gaat bidden. Met elkaar zijn we verbonden door dezelfde Heilige Geest. Als we dan, overeenkomstig Zijn wil, met elkaar bidden, dan komt de hemel in beweging!

Verbindingsapp ‘Gods Liefde geef je door’
Deze app is bedoelt als sociaal vangnet voor mensen die tijdelijk of langdurig ziek zijn, eenzaam zijn of anderszins problemen ervaren. Je brengt een netwerk van verschillende mensen in beweging die hulp kunnen bieden in de vorm van een kaartje, bezoekje of praktische hulp. Wil je hiervoor in aanmerking komen stuur dan een mailtje naar: Alice.sibma@gmail.com


Jos en Annemarie van Dam diaken pastoraat

pastoraat@camawoerden.nl