Wie zijn wij

CAMA Parousia Woerden

Cama Parousia Woerden is een kerk die midden in de wereld wil staan en mensen wil helpen Jezus te (gaan) volgen. We tellen ongeveer vierhonderd leden en vaste bezoekers, waaronder veel jonge gezinnen. Cama Parousia Woerden is onderdeel van de Unie-ABC, een landelijk verband van baptisten-, Cama- en Evangelischegemeenten. Bezoek de Unie-ABC website voor meer informatie.

 

Wat geloven wij?

We geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan om het contact tussen God en de mensen weer mogelijk te maken. Dat God Zijn rug niet heeft toegekeerd naar de wereld, maar dat hij nog altijd mensenlevens verandert en wonderen verricht. En we geloven dat wij een instrument mogen zijn in Zijn handen tot de dag waarop Jezus terugkomt.

 

Wat kun je verwachten?

Een ontspannen sfeer. Je hoeft je niet speciaal te kleden en je hoeft ook niet per se mee te zingen of op te staan als (bijna) iedereen dat doet. We zingen onder begeleiding van een band. We doen dat om God te eren, Hij die onze Schepper en Verlosser is. Ook luisteren we naar een preek. Sommige sprekers komen uit onze eigen gemeente, maar we nodigen ook regelmatig interessante gastsprekers uit. Aan het eind van de dienst kun je voor je laten bidden. Soms wijken we af van dit stramien, bijvoorbeeld bij een jeugddienst.

Hier vind je onze statuten en ons huishoudelijk reglement.
Lees meer over onze ANBI status en doelstellingen